Activiteit IMPACT! Expert Talk: Leve de vergrijzing!

De komende 20 jaar neemt het aantal 65-plussers met 62% toe. In 2040 is zelfs meer dan 1/3 van de Nederlanders ouder dan 65 jaar. Deze ouderen worden bovendien ook steeds ouder. Een halve eeuw geleden was maar 1 op de 74 inwoners 80 jaar of ouder; nu is dit 1 op de 25. Dit legt een enorme druk op de gezondheidszorg, woningbouw, stadsplanning, mobiliteit en openbare voorzieningen. Maar misschien is deze demografische ontwikkeling juist een waardevolle kans voor onze samenleving. Welke rol kunnen ontwerpers en de creatieve industrie spelen in het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen en hen actief bij de samenleving te betrekken?

Wanneer?

Activiteit

IMPACT! Expert Talk: Leve de vergrijzing!

  • 5 september 2019

    Donderdag
    19:30