Activiteit Rondetafel-
gesprek IMPACT!:
Creatieve Industrie (VOL)

Helaas is het niet meer mogelijk je aan te melden voor dit event!

19 februari 2019 bekijk details »
Zakelijk
2:00

Cube streeft ernaar de fysieke ontmoetingsplek te worden voor matchmaking, stimulering en valorisatie tussen de Limburgse creatieve industrie, het mkb en het onderwijs. Om die reden is voor het jaar 2019 het IMPACT!-designprogramma ontwikkeld. Hiermee hoopt Cube een platform te bieden aan de Limburgse creatieve industrie om het belang van deze sector voor de Limburgse economie te vergroten en deze meer bekendheid te geven. 

Het IMPACT!-programma is voor een groot deel ingevuld in samenwerking met externe partijen waarbij nog ruimte is gelaten voor nieuwe en verdere detaillering. 

Cube organiseert een drietal rondetafelgesprekken met alle partijen om zicht te krijgen op de behoeftes, knelpunten en mogelijke samenwerkingsmogelijkheden. In het rondetafelgesprek dat op 19 februari zal plaatsvinden wil Cube de dialoog zoeken met vertegenwoordigers van de creatieve industrie in Limburg & de Euregio.

De resultaten van deze gesprekken vormen mede de basis voor de verdere invulling van het IMPACT!-programma en het bouwen van netwerken tussen de verschillende actoren.

 

Programma:

18:00-18:15                        Inloop met koffie of thee
18:15-19:00                        Buffet
19:00-20:00                       Rondetafelgesprek
20:00                                  Einde

 

Wanneer?

Activiteit

Rondetafelgesprek IMPACT creatieve industrie (VOL)

  • 19 februari 2019

    Dinsdag
    18:00