Casebook Prikkelen van de zintuigen d.m.v. Technologie


Vraagstelling: "Op welke manier kan technologie ingezet worden om het welbevinden van dementerenden met gedragsproblemen te bevorderen?"

Inhoud van het project:
Dit afstudeerproject is voortgekomen uit het schrijven van een scriptie voor de Bachelor opleiding Communication and Multimedia Design voor Zuyd Hogeschool te Maastricht. Het project gaat over Dementie waarbij er gekeken is naar belevingsgericht ontwerpen voor dementerenden met gedragsproblemen.

Aanleiding
Een groot deel van de bewoners met dementie in een verpleeghuis heeft last van gedragsproblemen zoals: depressie, apathie en agitatie. Met de huidige middelen zijn deze mensen lastig te prikkelen en is het lastig het welbevinden van de mensen te bevorderen en de klachten te verminderen zonder de desbetreffende medicatie.
Technologie kan hierin ondersteuning bieden door prikkeling van verschillende zintuigen. Hierbij kan er gedacht worden aan prikkeling door middel van geluid, geur, licht, temperatuur, beelden en de tastzintuigen (bijv.: snoezelen). Met technologie kunnen de geboden prikkelingen aangepast worden op de wensen en behoeften van de individuele bewoner.

Oplossing
Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat het gebruik van technologie waarin de zintuigen geprikkeld kunnen worden door middel van beeld, geluid en aroma goed aanslaat bij de doelgroep. De prikkels die gebruikt worden kunnen de zintuigen op een positieve manier beïnvloeden waarbij de dementerende geprikkeld kan worden op de manier die hij/zij wenst.

Oriëntatie
Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) wil werken aan concrete vragen uit de praktijk. Deze vraag is het resultaat van een themabijeenkomst zorgrobotica waarin deze problemen benoemd zijn door zorgprofessionals waaronder verpleeghuis Glana.
Blijf op de hoogte

Newsletter

Keep me posted on the progress of this project!

Blijf op de hoogte

Co-create

Er zijn geen vragen beschikbaar.

Meet the Team!

  • Kyra Nijland

    Spontane crea-bea die houdt van reizen en een goed gezelschap.
    Mijn interesses liggen bij Grafische vormgeving en Interaction design. Ik ben met dit mooie project afgestudeerd aan de Zuyd Hogeschool te Maastricht van de Bachelor opleiding CMD (Communicatie en Multimedia design). En ben o.a. bezig met de verdere uitwerking van de lamp. Hiermee hoop ik in de toekomst zoveel mogelijk mensen te helpen en hun leven net iets beter te maken! Daarnaast werk ik zelfstandig als grafisch vormgever en hoop ik binnenkort een nieuwe uitdaging te vinden bij een creatief bedrijf.