Design Challenge (Re)Design Death


Who wants to live forever? Kunnen designers een conversation piece ontwerpen dat onze bezoekers aan het denken zet over wat het betekent om eeuwig te leven?


[English version: click here]

Tijdens op de expositie (Re)design Death heeft Cube design museum een design challenge georganiseerd. In de expositie toont Cube 40 Nederlandse en internationale designprojecten met betrekking tot de dood en de rituelen daaromheen. Cube stelt design tentoon dat bijdraagt aan hoe de mens omgaat met het stervensritueel en wil op deze manier het taboe rondom de dood bespreekbaar maken.

Wil jij eeuwig leven?

Het eeuwig leven is al decennia lang een fascinatie van de mens. Maar wat is de daadwerkelijke impact van eeuwig leven? Met welke dilemma’s is deze wensdroom omgeven? Volgens diverse wetenschappers zal het mogelijk worden dat de mens eeuwig voortleeft. Drie mogelijke scenario’s waarop dit realiteit kan worden zijn:

  • Het ‘genezen’ van ouderdom
  • Het vervangen en verversen van ‘onderdelen’
  • Je bewustzijn opslaan op een machine 

In deze challenge zijn designers aan de slag gegaan om een conversation piece over het eeuwig leven ontwerpen. Dat kon een nieuw ontwerp zijn of een substantiële verdieping of uitbreiding van een bestaand ontwerp. Uit de inzendingen zijn tien ontwerpers geselecteerd die in de Cube design labs hun idee verder hebben uitgewerkt tot een concept. Vervolgens hebben drie van deze ontwerpers de kans gekregen om hun concept uit te werken tot een fysiek product, onder begeleiding van Mark Sturkenboom, o.a. bekend van het spraakmakende werk 21 Grams. De drie conversation pieces zijn nu deel van de lopende expositie (Re)design Death.

Winnende projecten 

Ines Glowania, Iris de Vries en Alex Gehlen zijn als de drie winnaars van de design challenge uit de bus gekomen. Hun ontwerpen zijn nu onderdeel van de expositie (Re)design death. 

Alex, Ines & Iris.

Fountain of Youth - Ines Glowania

Verhalen over de fontein van de jeugd verschenen al in de 5e eeuw voor Christus in geschriften van Herodotus. Glowania’s fontein van de jeugd roept op tot persoonlijke reflectie en confronteert ons met de snelheid van wetenschappelijke ontdekkingen op gebied van onsterfelijkheid. Door DNA onderzoek komen we dichterbij om cellulair onsterfelijk te worden. Het ‘onsterfelijkheids’ enzym telomerase zou op moleculair niveau de fontein van de jeugd kunnen betekenen. Wanneer een chromosoom zichzelf dupliceert worden de uiteinden korter, en naarmate we ouder worden, worden deze steeds korter. Telomerase kan deze uiteinden verlengen en zou hierdoor het verouderingsproces mogelijk kunnen stoppen. Onze cellen aanpassen en niet meer ouder worden, verandert wat het betekent om mens te zijn. Bovendien zullen maar enkele mensen hun DNA kunnen veranderen. Dus de vraag blijft: wil ik voor eeuwig leven?

CLAM-MAN (550+) - Iris de Vries

Als je een superkracht zou kunnen kiezen, welke zou dat zijn? CLAM-MAN is een genetisch gemodificeerd bovenmenselijk wezen. De superkracht? Ongelofelijk oud worden. Er zijn dieren op aarde die in staat zijn om heel lang te leven, veel langer dan de mens. Het oudst bekende dier is een tweekleppig schelpdier, dat helaas op 507-jarige leeftijd stierf toen onderzoekers haar schild openden. Zij is de grote inspiratiebron van De Vries voor de cocktail van schelpdier en menselijke genen in CLAM-MAN's DNA. Langer leven dan 500 jaar is een droom die uitkomt. Maar we moeten de realiteit wel onder ogen zien, hoe blijven we al die jaren financieel gezond?

Ghost in the Machine - Alex Gehlen

Elke interactie die we hebben met een computer of een machine genereert gegevens over ons gedrag en karakter. Deze gegevens worden door bedrijven gebruikt om persoonlijke profielen van ons te maken. De conclusies die een algoritme trekt over ons karakter worden steeds nauwkeuriger, naarmate de hoeveelheid persoonlijke gegevens groeit. Dit inspireert Gehlen tot het project Ghost in the Machine. Wat als, in plaats van een neutrale ontvanger van onze input te zijn, een machine over ons zou leren en onze persoonlijke karaktertrekken en gedragingen zou overnemen? Kun je dan 'herboren' worden als broodrooster of blender? Zouden je nabestaanden genieten van het gezelschap van een machine die zich gedraagt ​​net zoals jij?

Negen concepten

In de eerste fase van de challenge zijn negen projecten gestart.

Happy Expiration Day!

This project explores the consequences of life extension and the pursuit of eternal life. 

More information

Fountain of Youth

A solution for stoping humans to age is the ‘immortality’ enzyme Telomerase.

More information

Dopalympics

We should push our human bodies to the ultimate, like athletes at the Olympics, but then a bit further.

More information

Beyond Mortality

What happens if we can live forever? How would this transition between mortality and immortality look like?

More information

The Statue of Ahn

If the physical body is dead, but if there are still the other parts of self, can we say it is a perfect death?

More information

Ghost in the Machine

Can a machine learn about me and then take on my character?

More information

 

Living longer ≠ better people

These are secrets you take to the grave, but what if we wouldn’t die anymore?

More information

 

Eternal Player

Get the opportunity to experience different eternal lifes, therefore to think about what would the real impact of eternal life be and what problems would it create.

More information

Would you want to live forever?

What limitations will arise from living in an immortal body? 

More information

Onderzoek TUDelft

Partner bij deze challenge zijn de Delft Design Labs, meer specifiek het End of Life Lab en Museum Futures Lab. Een afstudeerstudent van deze labs zal een interventie ontwerpen waarmee niet alleen de reacties op de conversation pieces opgevangen worden, maar waarmee de bezoekers, al dan niet real-time, met elkaar in gesprek kunnen gaan. De reacties, de meningen en de discussies worden verzameld,  onderzocht, met elkaar gedeeld, en zo voort, zodat een levendig beeld ontstaat van de breedte van de discussie. Het project zal in nauwe samenwerking met de 3 ontwerpers worden uitgevoerd. 

Agenda

Bezoekers werden van harte uitgenodigd om in de Cube design labs te komen kijken en feedback te geven op de projecten. In het bijzonder op: 

Design Challenge (Re)design Death

Cube design museum is organizing a design challenge in the run-up to the exhibition (Re)design Death. The exhibition consists of over forty Dutch and international design projects on death and the rituals surrounding it. And aims to remove the taboo around death and dying. The exhibition opens on february the 11th 2020. More Information