GIO 2017

Overzichtstentoonstelling van de producten met predicaat 'Erkenning Goed Industrieel Ontwerp' (GIO) 2017. 13 december 2017 t/m 18 februari 2018.

Welkom bij de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp 2017

De Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (GIO) zijn een middel, geen doel. Een middel om het belang van goed design onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Een deskundige en onafhankelijke vakjury beoordeelt alle producten op een vijftal criteria: functionaliteit, originaliteit, vormgeving, ergonomie en respect. Op elk van deze criteria wordt een Special Award for Excellence uitgereikt. 

Een Erkenning Goed Industrieel Ontwerp versterkt de geloofwaardigheid, vergroot de bekendheid van het product en maakt het kansrijker op de markt. Sinds 1986 ontvingen meer dan 1.000 producten dit keurmerk van goed vakmanschap. 

De Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp worden jaarlijks georganiseerd door de onafhankelijke stichting Designlink en een keur aan representatieve beroeps- en brancheorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en intermediairs ondersteunen GIO.

Alle genomineerde en erkende producten waren eerder te zien op de Dutch Design Week waar ook en voor het eerst, een publieksprijs werd toegekend.

Vakjury

Kijken naar wat werkt en wat zich al bewezen heeft. Niet weer nieuw-nieuw-nieuw. Even pas op de plaats. Duurzaamheid en een herwaardering van de degelijkheid. Producenten en ontwerpers pakken de signalen van de zelfbewuste en kritische consument op.

Deze tendensen signaleerde de vijfkoppige, internationale jury bij de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (GIO) 2017.

Dit keer bestond de jury uit:

 • Jan Carel Diehl, Assistant Professor Design for Sunstainability, TU Delft;
 • Hans Gubbels, Algemeen directeur Cube design museum/Museumplein Limburg;
 • Indre Kalinauskaite, Promovendus TU/e;
 • Jan Siebers, Hoofd Product Design aan de Hogeschool van Amsterdam;
 • Zuzanna Skalska, 360Inspiration;

Voor het eerst konden ook bezoekers aan de stand op de Dutch Design Week meestemmen voor de GIO Publieks Award.

Tot instemming van de vakjuryleden beslaat het Nederlands industrieel product anno 2017 de hele scoop van de markt: van professioneel-industrieel tot sociaal. Achter goede industriële producten zit een complex ontwerpproces. Niet alleen functionaliteit en het uiterlijk maar ook de even belangrijke onzichtbare gebruiksaspecten zijn mee-ontworpen. Fabrikanten op hun beurt zien de toegevoegde waarde van goed industrieel ontwerp – veiligheid en gebruiksgemak. ‘Zulke louter technologisch geconstrueerde apparatuur en werktuigen bieden erg veel ontwerpruimte.’ 

Maar waarom zou een landbouwmachine, waarvoor de agrariër ongeveer hetzelfde betaalt als voor een Italiaans ras-sportwagen, er niet even aantrekkelijk mogen uitzien?

Jurering tijdens Dutch Design Week

Deze discussie leidde binnen de jury tot vervolgvragen over het “kapitaliseren van een ontwerp op calvinistische wijze.” Eenvoudiger gezegd: Wat hebben we eigenlijk nodig en wat draagt een product daartoe bij? Dus? Wees origineel in het verbeteren van wat je al hebt.

Consumenten zijn de keuzestress zat. Ze gaan bewuster met voedsel om. Rond leven en dood ontstaan nieuwe rituelen, die om nieuwe producten vragen. Het terugdringen van de auto in veel Nederlandse binnensteden en de behoefte zich in het woon-werkverkeer flexibel te kunnen bewegen verklaart de aantrekkelijke, elektrisch ondersteunde fietsen op de markt. En fileverkeer leidt weer tot een langer verblijf in de auto waardoor een niet eerder bestaand product als autoprullenbakje ineens geen overbodige luxe blijkt.

Comité van Aanbeveling

 • Han Bekke
  Voorzitter a.i. Federatie Dutch Creative Industries
 • Thonie van den Boomgaard
  Opleidingsdirecteur Industrieel Ontwerpen, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen TU Twente
 • Mirjam van Coillie
  Voorzitter DMN Design Management Netwerk
 • Ineke Dezentje Hamming-Bluemink
  Voorzitter FME/CWM, Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
 • Hans Gubbels
  Algemeen directeur Cube design museum
 • Timo de Rijk
  Voorzitter BNO/ Directeur Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
 • Michaël van Straalen
  Voorzitter MKB
 • Ena Voûte
  Decaan Faculteit Industrial Design TU Delft