Out of the Lab


Student design projects & startups. Out of the Lab liep van 3 februari t/m 8 april 2018.


Designproces in beeld

Cube design museum toont design met impact. Design for human needs and ambitions staat centraal in wisselende tentoonstellingen van (inter)nationaal design en een verdiepend randprogramma met onder andere workshops en lezingen. De Cube design labs op verdieping 0 geven bovendien inzicht in het proces van design.

Hier is ruimte voor experiment en creativiteit. Het is de plek waar het designproces beleefd kan worden, vanaf de behoefte tot de realisatie. Maar om impact in de samenleving te maken, moet het idee naar buiten. De tentoonstelling ‘Out of the Lab’ brengt het designproces en de resultaten ervan in beeld.

‘Out of the Lab’ toont 21 projecten die het resultaat zijn van het Cube in residence programme. Dit programma biedt studenten de mogelijkheid om in het kader van een stage, minor (bijvak) of afstudeerproject in de labs aan designopdrachten te werken. Bezoekers van Cube worden in de labs uitgedaagd om mee te denken en te participeren in het designproces. Want dat is waar het in de Cube design labs om draait: co-creatie.

In de tentoonstelling ziet u concepten, ideeën en prototypes die voortkomen uit verschillende maatschappelijke vraagstukken; van voedselverspilling tot zorg voor mensen met dementie. Ook exposeren er vier startende ondernemers, die de stap naar buiten al hebben gemaakt met Brightlands Innovation Factory. Deze samenwerkingspartner van Cube helpt startups om succesvol te ondernemen en biedt daarmee mogelijkheden voor een vervolg op het Cube in residence programme.

Ontwerpen vóór en mét mensen

Design met impact begint met een vraag vanuit de maatschappij (ASK). Hierbij gaat het om opdrachten vanuit bedrijven, organisaties en andere externe belangengroepen, maar ook om vragen vanuit bezoekers van Cube. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we mensen bewust maken van de noodzaak om zich te registreren in het donorregister? Of: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland overal en altijd toegang heeft tot een toilet? Maar ASK is niet alleen het moment waarop een vraag wordt gesteld. Het is ook de fase in het ontwerpproces waarin studenten met bezoekers van de labs in gesprek gaan over hun (design)problemen, wensen en behoeften. De zoektocht naar de vraag achter de vraag.

Al brainstormend groeit die vraag uit tot een veelheid aan ideeën (IMAGINE) en verderop in het proces worden één of meerdere ideeën uitgevoerd (CREATE). Zo wordt over ieder (product-)design uitgebreid nagedacht, ieder designproces intensief besproken. Dat proces van vaak meerdere maanden vindt plaats in de Cube design labs. Gedurende het gehele designproces staat de gebruiker, de mens met zijn wensen en behoeften, centraal. Dit proces is gebaseerd op principes van design thinking, human-centered design, social design en co-creatie. De bezoeker wordt daarom actief bij het hele designproces betrokken.

Voorbeelden van de Cube Calls:

Fited – 3D printed custom-fit scoliosis brace (Brightlands Innovation Factory)

Cube design labs in de praktijk

De Cube design labs bevinden zich op verdieping 0. Deze ruimte is verdeeld in drie gebieden, die zijn vernoemd naar de fases van het ontwerpproces: ASK, IMAGINE, CREATE. De studenten brainstormen er over de probleemstelling. Ze wisselen ervaringen uit, zetten hun ideeën op papier en werken deze uit. Maar waar ze vooral prijs op stellen is de inbreng van bezoekers. “Ik vind het fijn als mensen binnenlopen. Als bezoekers vragen stellen en meedenken in het proces. Soms loop ik vast in mijn ideeën. Een gesprek met een bezoeker helpt me weer op weg. En misschien zelfs een heel andere kant op, maar zo verloopt nu eenmaal het proces,” aldus een student van Industrial Design (TU/e).

Een bezoeker van Cube aarzelde eerst even, maar ontdekt al snel hoe waardevol haar inbreng was: “Ik dacht dat mijn idee misschien niet goed genoeg was. Later merkte ik dat de angst om ideeën te delen wegvalt en dat je samen veel creatiever bent.”

Dus, loop binnen, stel vragen, denk mee, trek in twijfel, inspireer. Want een eindproduct heeft alleen dán waarde als het aan de vraag en behoefte voldoet.

Om bezoekers van Cube te laten zien hoe het designproces in de praktijk werkt en welke belangrijke rol zij daarin spelen, organiseren de studenten ook wel workshops. Juist tijdens die momenten wordt nog duidelijker hoe er in de Cube design labs wordt gewerkt, namelijk in multidisciplinaire teams, waarin de verschillende persoonlijkheden elkaar aanvullen in de totstandkoming en visualisatie van een idee of oplossing voor een probleem.

Een nog jonge deelnemer (9) na een workshop: “We begonnen rustig en op het einde was er heel veel energie en heel veel ideeën, dat vond ik heel leuk!”

Maar ook studenten zien hoe werken in teams het designproces positief beïnvloedt: “Omdat je al vroeg in het proces je ideeën test binnen het team van het Cube in residence programme samen met de Cube bezoekers, leidt dat uiteindelijk tot een beter functionerend eindresultaat.” 

Out of the Lab

Brightlands Innovation Factory

In de Cube design labs worden creatieve processen begeleid en tot uitvoer gebracht. Maar hoe breng je een goed idee verder dan het museum? Designers die een briljant idee willen omzetten in een succesvol businessmodel, kunnen terecht bij Brightlands Innovation Factory. Brightlands Innovation Factory begeleidt startende ondernemers tot succesvolle ondernemers. Het unieke van Brightlands Innovation Factory is dat het ondernemers helpt in de hele levenscyclus: van het allereerste idee tot en met het daadwerkelijk in productie nemen en verkopen van het product en zich verankeren in deze regio.

Net als het designproces verloopt ook het proces van een bedrijf opzetten en verder ontwikkelen volgens een aantal fases. Iedere fase vraagt een andere vorm van ondersteuning: INCUBATE, ACCELERATE, VALIDATE, SCALE. Brightlands Innovation Factory biedt gestructureerde programma’s voor vroege fase startups, en levert maatwerk voor degenen die verder gevorderd zijn. Daarbij horen intensieve begeleiding en een fysieke werkplek op de vier Brightlands campussen (Chemie en materialen (Sittard-Geleen), gezondheid (Maastricht), slimme IT-services en big data (Heerlen) en voeding (Venlo)). Daarnaast staat de verbinding tussen (design)talent, markten en investeerders centraal.

 Gezien de processen die plaatsvinden in de design labs van Cube en in Brightlands Innovation Factory ligt een samenwerking voor de hand. De uitkomst van het designproces ASK – IMAGINE – CREATE sluit naadloos aan op de startup processen binnen Brightlands Innovation Factory. Kwalitatief succesvolle resultaten van studentenprojecten uit de Cube design labs kunnen de basis vormen voor startups die zich verder binnen Brightlands Innovation Factory kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen designstudenten startups helpen met een klantgerichte benadering – vóór en mét mensen. Door deze samenwerking kunnen Cube design museum en Brightlands Innovation Factory elkaar versterken om design en innovatie in de regio te verbeteren.

Voorbeelden van de Brightlands Innovation Factory:

 • nwzer.  's Werelds eerste user-generated persbureau.
 • ReCheck. Een nieuwe manier om authenticiteit van een product aan te tonen.
 • Fited. 3D-geprinte scoliosebraces op basis van (röntgen)foto's.
 • Cynteract. VR Handschoen voor de gezondheidszorg & (game) industrie. 

nwezer   ReCheck   Fited   Cynteract

Out of the Lab

Cube design labs en onderwijs – een logische combinatie

Cube design museum is het eerste museum van Nederland dat volledig is gewijd aan design. Het is dan ook dé plek voor designstudenten om stage te lopen of om te werken aan een minor of afstudeerproject. Maar zeker ook voor studenten van andere studies die de uitdaging willen aangaan om out-of-the-box te denken. Het is de plek waar ze uitdagingen aan kunnen gaan en de gebaande paden mogen, zelfs moeten verlaten. En de plek waar bezoekers dit designproces kunnen volgen er deel van kunnen uitmaken.

Theo Ploeg, docent aan de Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT, Zuyd): “De minor Intervention Design is geïnspireerd op het groeiende gebied van speculatief ontwerpen (speculative design). Studenten nemen er een artistieke houding aan en ontwerpen in teams op basis van zelf-onderzochte scenario’s oplossingen voor de nabije toekomst.  Cube design museum is daarvoor de ideale plek. Niet alleen omdat de ruimte ideaal is ingericht voor samenwerking en creativiteit, maar ook omdat de exposities studenten inspireren om out-of-the-box te denken.”

Rob Delsing, eveneens docent aan MAMDT: “Voor studenten is het altijd een extra uitdaging om voor een externe opdrachtgever te werken. Als dat dan ook nog betekent dat ze mee kunnen werken aan een expositie van een gerenommeerd design museum, dan is dat helemaal speciaal. Als Maastricht Academy of Media Design & Technology proberen we het onderwijs zo goed mogelijk op de praktijk te laten aansluiten door samen te werken met een selecte groep van externe partners die studenten kunnen inspireren en uitdagen maar ook kunnen begeleiden. Cube design museum in Kerkrade is daar één van.”

Colofon

 • Projectcoördinatie & concept: 
  Gene Bertrand
  Anja Köppchen
  Nadine Vroomen
 • Realisatie:
  Houtatelier Borger
 • Tekst:
  Sandra Israel
  Anja Köppchen
 • Vertalingen: 
  Louvenberg
  Kam3
 • Fotografie:
  Peter op den Kamp
 • Vormgeving:
  Nadine Vroomen

Mede mogelijk gemaakt door