Cube Calls 2019/2020

Doe mee met de calls NATURE, Ageing Society & Design for death!

Cube biedt (teams van) studenten en recent afgestudeerden de kans om in 2019 gedurende 3-5 maanden in de Cube design labs te werken aan deze calls: het Cube in residence programme. Naast de dagelijkse input van museumbezoekers, studenten van diverse disciplines en collega-ontwerpers, ontvangt iedere Cube resident coaching op het gebied van design thinking en maak je via Brightlands Innovation Factory kennis met de eerste stappen naar het zelfstandig ondernemerschap. 

Meer informatie & aanmelden

 

NATURE – design

De toekomst van de aarde wordt bepaald door de mens. Er is  luchtvervuiling door fossiele brandstoffen, overconsumptie dwingt tot boskap, grootschalige veehouderij zet natuurgrond onder druk en ga zo maar door. De vraag is: hoe kunnen deze alarmerende verstoringen van het kwetsbare ecosysteem nog worden gerepareerd? Welke bijdrage kunnen ontwerpers daaraan leveren? En welke rol kunnen natuurlijke processen spelen in een meer duurzame productontwikkeling? Kortom wat kan de symbiose tussen Natuur en Design voor oplossingen bieden voor uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien? In het “Nature Lab” van Cube design museum verken je de mogelijkheden welke rol natuur (in de meest brede zin van het woord) kan spelen in design en vind je oplossingen voor grote en kleine vraagstukken.  

Ageing Society

In 2040 is meer dan een derde van de Nederlanders ouder dan 65 jaar. Mensen worden bovendien steeds ouder. Een halve eeuw geleden was 1 op de 74 inwoners 80 jaar of ouder; nu is dit 1 op de 25. Dit legt een enorme druk op de gezondheidszorg, de woningbouw en stadsplanning, mobiliteit en openbare voorzieningen. Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan het verlichten van deze druk?  In het kader van het Europese project SISCODE onderzoekt deze Call de mogelijkheden van design in het oplossen van bovenstaande vraagstukken, met het doel om deze oplossingen te verankeren in het beleid op het niveau van organisaties, gemeenten of regio’s. Het “Ageing Society Lab” is de plek waarin de interactie plaatsvindt met de verschillende betrokken partijen. In co-creatie met bezoekers en andere relevante stakeholders ga je, op basis van design thinking, op zoek naar innovatieve oplossingen en toepassingen voor de wijze waarop we in de toekomst gaan leven. Oplossingen die uiteindelijk voor ons allemaal van belang zijn, want ouder worden we allemaal.  

Design for death

De mens heeft de neiging de dood te negeren. Maar als iets zeker is in het leven dan is het onze sterfelijkheid. Ongeacht geloof, huidskleur of overtuiging er komt een einde aan alles. De vrees voor dit moment is de basis voor veel andere angsten die een grote invloed kunnen hebben op ons leven. Het negeren van de dood en het sterven betekent dat we onvoorbereid zijn op momenten dat we er mee geconfronteerd worden. Bespreekbaar maken, voorbereiden en accepteren zijn belangrijke stappen op weg naar het afscheid of het verwerken van verlies. Onze omgang met en onze rituelen rondom het sterven worden mede bepaald door cultuur, religie, moraal of hoe we in het leven staan; maar ook de tijdsgeest heeft een belangrijke invloed op onze begrafenisrituelen en gebruiken rondom het sterven. Deze call heeft tot doel om het taboe te doorbreken door in gesprek te gaan met onze bezoekers en andere betrokkenen over het fenomeen ‘sterven en rituelen’. Samen met deelnemers vanuit verschillende achtergronden werk je aan een ‘ontwerp voor de dood’. Design dat bewustwording en het bevorderen van dialoog als één van de uitgangspunten heeft.