Cube design museum

Cube design museum is het eerste museum van Nederland volledig gewijd aan design. Cube toont design met inhoud; design dat impact heeft op de wereld.

Een bezoek aan Cube geeft inzicht in het proces van design, inspireert en stimuleert actief mee te denken over de vormgeving van de wereld. Cube presenteert niet alleen exposities van toonaangevend internationaal en Euregionaal design, maar fungeert ook als multidisciplinair laboratorium, waar bezoekers samen met studenten en ontwerpers werken aan innovatief product design.

Design volgens Cube

Eeuwenlang richt de mens zijn wereld in; ontwikkelt hij objecten, toepassingen en diensten die hem droog, doorvoed, gezond, veilig en tevreden houden. Innovatie - gedreven door grote en kleine behoeften en de wil het leven zoveel mogelijk naar zijn hand te zetten - brengt steeds weer nieuwe producten, diensten en toepassingen voort. Juist díe producten, die ontwikkeld zijn vanuit een human need, een behoefte, een drang, maken volgens Cube het verschil in de wereld.

 

Museumplein Limburg: Drie instellingen. Eén verhaal voor een groot publiek 

Er is een aarde. Die aarde wordt bevolkt door mensen die deze aarde bewerken om hem leefbaar te maken. De leefbare aarde wordt ingericht met gebouwen en voorwerpen. Eén van de instellingen van Museumplein Limburg gaat over de aarde, één instelling gaat over het proces dat ons in staat stelt de aarde leefbaar in te richten en één instelling gaat over de voorwerpen die wij gebruiken in die leefbare wereld.

Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater van Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft. De drie instellingen richten zich op verschillende doelgroepen, waarbij het openbare gedeelte van het plein alle doelgroepen bedient met dienstverlening en ontspanning.

 

 

Cube heeft een scherp oog voor de dominante trend in design waarin ethiek en een betere wereld prevaleren boven esthetiek en individuele behoeftebevrediging. Zowel de ingewijde designliefhebber als een breed publiek wordt bediend. Dat is knap.

Doel Cube design museum

In de inrichting van onze wereld maken we gebruik van allerlei objecten, diensten en toepassingen. Cube toont vanuit welke behoefte of emotie deze gebruikselementen worden ontwikkeld en geeft inzicht in het proces van design. 

Cube is een museum over design, ontwerp en ontwikkeling. Cube richt zich op een internationaal publiek dat interesse heeft in het proces van vormgeving en het ontwerpen voor menselijke ambities, grote en kleine noden en nieuwe inzichten. Tegelijkertijd heeft Cube de functie van permanent laboratorium waar studenten en ontwerpers samen met het publiek co- creëren. In deze functie richt het zich op onderwijs, het bedrijfsleven en de wereld van designers en ontwerpers. 

Missie

Cube draagt als onderdeel van Museumplein Limburg bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving door de focus op Design Human Needs.

Visie

Hoe complex de wereld om ons heen ook kan zijn, er is altijd een relatie tussen onszelf, de natuur waarin wij bestaan en de samenleving die we samen bouwen. Deze relatie komt tot uiting in de manier waarop wij leven en werken, in ons onderwijs en in onze cultuur. Cube biedt inzicht, kennis en enthousiasme in deze relatie door erfgoed, geschiedenis, wetenschap en industrie in samenhang te presenteren richting een breed publiek. Wat heb ik meegenomen uit het verleden, wat doe ik daarmee in het heden en welke mogelijke werelden zou ik kunnen bouwen in de toekomst? 

Strategie

Cube Design Museum heeft bij uitstek de potentie een internationale speler te worden. Er is nationaal en internationaal grote behoefte aan een toegewijd museum over design, maar niet aan een nieuwe designcollectie. Er is namelijk al voldoende collectie aanwezig bij de traditionele en gevestigde instellingen.

Cube kan als samenwerkende presentatieinstelling met een internationale programmering een sterke basis ontwikkelen die zou moeten leiden tot een internationaal gerenommeerd imago. De doelstellingen van de komende drie jaar zijn het bekend maken van naam en thematiek van het museum, het uitdragen van de definitie van design zoals deze ten grondslag ligt aan het museum, het ontwikkelen van een internationaal gerenommeerde programmering en het claimen van een positie als co-creatie lab.

ANBI informatie

Continium discovery center, Cube design museum & Columbus earth center vallen onder Stichting Museumplein Limburg. Drie instellingen. Eén museumplein.Eén verhaal voor een groot publiek. Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater, museum en discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft.

Stichting Museumplein Limburg staat al sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 is Stichting Museumplein Limburg aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

 

Naam

Stichting Museumplein Limburg

 

RSIN/fiscaal nummer

8015.72.083

 

Contactgegevens

Stichting Museumplein Limburg
Museumplein 2
6461 MA Kerkrade  
Postbus 164
6460 AD Kerkrade

Telefoon: +31 (0)45 567 08 09 
Fax: +31 (0)45 546 38 48 
E-mail: info [at] continium.nl

 

Doelstelling & beleid

Museumplein Limburg draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving. De doelstelling is te vinden onder missie & visie en als beleid uitgewerkt bij strategische doelstellingen. Deze zijn ook na te lezen, samen met de verdere invulling, in het Strategisch Document (PDF, 3,8 Mb). 

Bestuursleden

De directeur van Stichting Museumplein Limburg is ing. J.H.M. Gubbels.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  

  1. Drs. C.G.M. van Kemenade MBA, voorzitter
  2. Drs. A.G.L. Palmen CFA, lid audit commissie
  3. Drs. P.M.G. Prickaerts, lid audit commissie
  4. Ir. A. van der Poel, lid
  5. Mw. M.H.J.F. Reuver, lid

 

Het beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De meest recente versie is te vinden bij FNV.nl.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Na een periode van dik een jaar waarin volop gebouwd is, zijn op 23 oktober Columbus, Cube en Continium op feestelijke wijze her- en geopend. Een overzicht van de activiteiten vindt u in het jaarverslag 2015 (PDF).

 

Balans & toelichting 2015

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)

Balans & toelichting 2016

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)